Het (niet) nakomen van een overeenkomst

Heb je onlangs met iemand een overeenkomst afgesloten, maar houdt de tegenpartij zich hier niet aan? Dan is er in dat geval sprake van wanprestatie. Beide partijen dienen zich in beginsel te houden aan de verplichtingen die zij over en weer in het contract zijn overeengekomen. Dit een van beide partijen dit niet? Dan kun je stappen ondernemen om een schadevergoeding of de mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst aan te vragen. Het is daarnaast ook mogelijk om alsnog de nakoming van de overeenkomst te vorderen. Afhankelijk van wat je graag wilt en waar je voorkeur naar uit gaat, kun je een keuze maken uit deze drie opties. Waar je keuze ook naar uit gaat, onderneem zo snel mogelijk actie. De nakoming overeenkomst of in dit geval het gebrek eraan dient zo snel mogelijk te worden nageleefd. Gebeurt dit niet? Dan dient er zo snel mogelijk actie te worden ondernomen om de schade zo veel mogelijk te kunnen beperken.

Meer informatie en advies op maat

Het klinkt allemaal erg eenvoudig. Iemand komt zijn afspraken niet na en je laat diegene weten dat je hier niet van gediend bent en samen een oplossing wilt zoeken. Toch blijkt uit de praktijk vaak dat de andere partij moeilijk kan gaan doen en geen compromis wilt sluiten. Is dit ook bij jou het geval? Schakel dan de hulp in van een advocaat of jurist die gespecialiseerd is in de nakoming van een overeenkomst. Hij of zij kan je advies op maat geven voor de situatie waarin je zit. Zo weet je zeker dat je alle mogelijkheden benut en dat de kans op een succesvolle uitkomst het grootste is. Met passend advies op maat maak je de grootste kans dat het goed afloopt in jouw voordeel.

Afbeeldingsresultaat voor overeenkomst niet nakomen