Conservatoir beslag leggen op een voorwerp

Een van de vele rechten die Nederland kent, is het conservatoir beslaglegging recht. Dit houdt in dat je beslag kunt leggen op (een deel van) het vermogen van een schuldenaar om er zeker van te zijn dat het onbetaalde deel alsnog wordt betaald. Je mag dit niet zomaar doen, er gaan hier aardig wat zaken aan vooraf. Een advocaat moet namens de schuldeiser toestemming vragen aan de voorzieningsrechter, of ook wel beslagrechter genoemd. Je kunt niet zomaar iemands eigendommen afnemen, hier moet altijd toestemming voor gevraagd worden. In Nederland is het zo dat zo’n verzoek vaak wordt goedgekeurd. Zelfs zonder de schuldenaar hiervan op de hoogte te stellen.

Verschillende soorten conservatoir beslag

De term conservatoir beslag is overkoepelend voor allerlei andere rechtszaken. Denk hierbij aan het bankbeslag, het leveringsbeslag, het bewijsbeslag en rechtsmiddelen tegen beslag. Het bankbeslag heeft te maken met geldzaken. Stel dat iemand een vordering tot schadevergoeding heeft of iemand heeft nog schulden aan een ander bedrijf. Dan is het mogelijk om dat bedrag op de rekening van de desbetreffende persoon te bevriezen door het conservatoir derdenbeslag. Dit bedrag is dan zeker gesteld en je hoeft niet bang te zijn dat deze partij ineens geen geld meer heeft om je terug te kunnen betalen. Het leveringsbeslag heeft natuurlijk te maken met het nakomen van leveringen. Dit beslag heet het conservatoir leveringsbeslag. Hiermee kun je zekerheid krijgen op levering van een bepaald goed. Weer een andere variant beslaglegging is het bewijsbeslag. Ook deze naam is behoorlijk voor de hand liggend, want hiermee krijg je zekerheid over het nakomen van leveringen. Tot slot is er nog het rechtsmiddelen tegen beslag. Ben je slachtoffer van een conservatoir beslag? Dan kun je naast de bovengenoemde beslagleggingen ook nog een kort geding tot opheffing van het beslag aangaan. Dit is dus een extra mogelijkheid bovenop het conservatoir beslag leggen.

Uw onderneming kan conservatoir beslag opleggen

Conservatoor beslag kan een onderneming of organisatie het recht geven om een ander de beschikking over een voorwerp of vermogen te ontnemen of in ieder geval beperken. Dit ten behoeve van uw onderneming of organisatie. Wanneer je conservatoir beslag wil leggen, is het belangrijk dat je eerst goed weet om welk beslag het precies gaat. Conservatoir beslag bestaat namelijk uit verschillende soorten.

Bankbeslag

Bij het bankbeslag gaat het zoals de naam al zegt om de bank en geld. Dit beslag geeft zekerheid van een geldvordering die u heeft op een ander. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een schadevergoeding of onbetaalde facturaties. In dat geval zou je een deel van de bankrekening kunnen bevriezen door conservatoir beslag te leggen.

Leveringsbeslag

Het leveringsbeslag kan worden ingezet zodat je zekerheid van levering hebt. Dit kan heel erg handig zijn wanneer je een oplage van een bepaald product hebt gekocht, maar de desbetreffende partij weigert om dit te leveren. Wanneer je beslag op de levering hebt gelegd kun je er zeker van zijn dat de partij ook daadwerkelijk wordt geleverd. Dit beslag is ook ideaal en erg interessant wanneer er goederen moeten worden teruggevorderd, ook wel revindicatie genoemd.

Bewijsbeslag

Bij het bewijsbeslag gaat het, zoals de naam ook al prijsgeeft, om het leveren van bewijs. Dankzij het conservatoir bewijsbeslag kun je het verkrijgen van bewijs verzekeren. Dit bewijsbeslag is voornamelijk ideaal wanneer je weet dat het bewijs er is, maar je het zelf nog niet in handen hebt. Wanneer een derde partij het bewijs wel heeft, is het bewijsbeslag erg nuttig.

Een conflict opgelopen?
Heb je op het gebied van conservatoir beslag legging een conflict opgelopen? Ga dan een samenwerking aan met een gespecialiseerde advocaat die je kan helpen op het gebied van dit recht. Zo heb je in ieder geval zekerheid dat je een samenwerking bent aangegaan met een advocaat die alles weet van het recht beslag legging.

conservatoir-beslag-leggen